Aparatura

Aparatura

Laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą do pomiaru, rejestracji i analizy wyników pomiarów.

Wykonywane są pomiary: odkształceń, przemieszczeń, prędkości i przyspieszenia drgań jednocześnie w kilkudziesięciu punktach pomiarowych.

Stosowana jest aparatura do cyfrowej rejestracji danych pomiarowych. Analiza wyników pomiarów prowadzona jest za pomocą zaawansowanego oprogramowania.