Strona główna

Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli

Laboratorium specjalizuje się w badaniach obiektów budowlanych,
których cechą charakterystyczną są niskie podstawowe częstotliwości drgań własnych.

Najczęściej realizowane badania to
  • doświadczalne wyznaczanie charakterystyk dynamicznych obiektów budowlanych,
  • wyznaczanie parametrów drgań obiektów budowlanych podczas działania na te obiekty różnych obciążeń,
  • badania propagacji drgań w gruncie,
  • pomiary związane z oceną wpływu drgań na obiekty budowlane (w tym również zabytkowe),
  • pomiary związane z oceną wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach.
Najczęściej występujące obiekty badań to:
  • budynki i ich elementy (stropy, ściany) w tym budynki zabytkowe,
  • budowle inżynierskie takie jak: maszty z odciągami, kominy, wieże, mosty, rurociągi, budowle hydrotechniczne, fundamenty pod maszyny.

Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności".

Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli

Politechnika Krakowska
im. T. Kościuszki

Instytut Mechaniki Budowli

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 20-32, 604 981 889

Tefefon

+48 12 628 20 32
+48 12 628 23 78
+48 604 981 889

Mail

pstecz@pk.edu.pl
katarzyna.galas@pk.edu.pl