Akredytacja

Akredytacja


Akredytowane Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli dysponuje specjalistyczną aparatura pomiarową do rejestracji i analizy drgań mechanicznych oraz wysoko kwalifikowaną kadrą specjalistów, wśród których są autorzy polskich norm

PN-B-02170:2016-12 zastępuje PN-B-02170:1985 (PN-85/B-02170)
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

PN-B-02171:2017-06 zastępuje PN-B-02171:1988 (PN-88/B-02171)
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

WERSJA CERTYFIKATU PDF

Zakres akredytacji Nr AB 846

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Pomieszczenia w budynkach Wartość skuteczna przyspieszenia
drgań w pasmach 1/3 oktawowych
Zakres częstotliwości: (0,5 - 80) Hz
Zakres przyspieszeń: ±4,9 m/s2 pk
Metoda pośrednia
PN-88/B-02171 
PN-B-02171:2017-06
Budynki i budowle Wartość maksymalna przyspieszenia
drgań w pasmach 1/3 oktawowych
Zakres częstotliwości: (0,5 - 100) Hz
Zakres przyspieszeń: ± 4,9 m/s2 pk
Metoda pośrednia
PN-85/B-02170 
PN-B-02170:2016-12

Najważniejszym celem w działalności Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli jest:

Osiągnięcie, utrzymanie i doskonalenie wysokiego poziomu przeprowadzanych badań dla zdobycia zaufania klientów, a tym samym potwierdzenie kompetencji technicznych laboratorium

  

Coroczne audyty zewnętrzne przeprowadzane przez osobę z Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzają kompetencje Laboratorium i zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi.