Zakres usług

Zakres prac

Najczęściej realizowane badania:

 • doświadczalne wyznaczanie charakterystyk dynamicznych obiektów budowlanych,
 • wyznaczanie parametrów drgań obiektów budowlanych podczas działania na te obiekty różnych obciążeń,
 • badania propagacji drgań w gruncie,
 • pomiary związane z oceną wpływu drgań na obiekty budowlane (w tym również zabytkowe),
 • pomiary związane z oceną wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach.

Najczęściej występujące obiekty badań:

 • budynki i ich elementy (stropy, ściany) w tym budynki zabytkowe,
 • budowle inżynierskie takie jak: maszty z odciągami, kominy, wieże, mosty, rurociągi, budowle hydrotechniczne, fundamenty pod maszyny.

Wykonano wiele pomiarów, które stanowiły podstawę doświadczalną opracowanych w Instytucie norm PN-B-02170 i PN-B-02171.

Normy te dotyczą oceny wpływów dynamicznych na budynki i ludzi w budynkach

Laboratorium specjalizuje się w badaniach obiektów budowlanych, których cechą charakterystyczną są niskie podstawowe częstotliwości drgań własnych.

 • Pomiary drgań budynków i konstrukcji inżynierskich,
 • Prognozowanie wpływów dynamicznych na obiekty budowlane istniejące i projektowane w pobliżu arterii komunikacyjnych,
 • Ocena oddziaływań drgań na budynki i ludzi (ewentualnie na urządzenia) w budynkach,
 • Ochrona przed drganiami obiektów budowlanych oraz ludzi w budynkach,
 • Projektowanie wibroizolacji w nawierzchniach szynowych i w budynkach, przegrody wibroizolacyjne w gruncie,
 • Nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie ochrony istniejących budynków przed drganiami wywołanymi tymi robotami,
 • Projektowanie i wykonawstwo systemów monitorowania drgań,
 • Opinie techniczne w procesie odszkodowawczym,
 • Badania wpływu wstrząsów górniczych na budynki,
 • Badania statyczne i dynamiczne mostów i wiaduktów,
 • Obliczenia i badania dynamiczne fundamentów pod maszyny.